MARCOTRANS Mariusz Książek

ul. Usługowa 6

73-110 Stargard

Mariusz Książek – właściciel

tel. 698 639 115

Kierownik spedycji: Paweł Stępniak

email: pawel.stepniak@marcotrans.pl

Sekretariat:

tel. 91 579 10 94

email: biuro@marcotrans.pl

Księgowość:

wew. 22

Kadry:

wew. 15

Marcotrans sp. z o.o.
ul. Usługowa 6
73-110 Stargard

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, Numer KRS: 0000563839, REGON: 361815018, NIP: 8542408285, wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 ZŁ, wpłacony w całości.

Przedstawiciel ds. sprzedaży Ford Truck

Mariusz Skrodzki

tel. +48 698 638 119

e-mail: mariusz.skrodzki@marcotrans.pl

Warsztat:

tel. 602 733 409
warsztat@marcotrans.pl

Kierownik warsztatu: Michał Lipczyński
michal.lipczynski@marcotrans.pl
tel. 660 548 483